Calitatea aerului ambiental

tipareste trimite pe mail

 Homepage

Detalii

Autor: APM Prahova,
Adăugat: 2011-02-07 10:11:29
Ultima actualizare: 2011-02-07 10:12:24

A.P.M. Prahova monitorizează calitatea aerului ambiental în aglomerarea Ploieşti prin intermediul a şase staţii automate (achiziţionate conform Contract 84/2006) şi 5 staţii manuale (pentru indicatorii care nu se regasesc în Directiva europeana). 

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin OM 592/2002 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului din Aglomerarea Ploiesti au urmatoarele caracteristici:

Staţiile PH-1 (APM sediu) şi PH-5 (B-dul Bucureşti) sunt staţii care monitorizează impactul traficului asupra mediului. Poluanţii monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, metale (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.

Staţiile PH- 4 (Primăria Brazi) şi PH – 6 (M. Bravu) sunt staţii care evidenţiază influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (PH-4), respectiv SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, metale (din PM10), PM10 (PH-6).

Staţia PH-2 (Pţa Victoriei) staţie de fond urban, a fost amplasată în zonă rezidenţială, la distanţă de surse de emisii locale. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, etilbenzen, m, p – xilen.

Staţia PH- 3 (Primăria Blejoi) staţie de fond suburban, evalueaza influenta "asezarilor urmane" asupra calitatii aerului. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.