Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT! - Editia a IIIa

Detalii

Autor: APM Prahova,
Adăugat: 2010-10-11 18:15:55
Ultima actualizare: 2010-10-12 15:43:43

Taguri

Gandeste verde, gandeste curat!

Think green, think clean!

Editia a III-a

 

Moto: „Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea înfăţişării Pământului”.Melodie Beattie

 Educaţia de mediu reprezintã procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurãtor şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurãtor. Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

Copiii sunt un public important pentru educaţia de mediu si, în multe cazuri, copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Credem că problemele de mediu sunt urgenţe şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere.

        Scopulproiectului„GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!” este de a extinde procesul de educatie ecologica catre adulti, in spiritul respectului pentru natura, prin intermediul elevilor.

Consideram ca la cele doua editii precedente ale proiectului s-au pus bazele unei solide educatii ecologice in randul tinerei generatii, de la care asteptam promovarea valorilor insusite si transmiterea acestora catre comunitatea locala, din care fac parte.

De asemenea, am redus numarul actiunilor in cadrul proiectului, pentru a nu aglomera sau tulbura bunul mers al procesului de invatamant din scoli.

          Intentionam sa promovam conceptul de dezvoltare durabila prin actiuni concrete, la nivel local,  prin trei directii  majore, concretizate printrei activitati:

  • 1)revigorarea si extinderea zonelor verzi, prin plantari de pomi, arbusti sau flori;
  • 2)intretinerea zonelor naturale prin salubrizari, igienizari in zone din afara localitatilor (exclus spatiul din curtea scolii);
  • 3)diseminarea catre publicul larg a notiunii de dezvoltare durabila, in contextul protejarii mediului inconjurator, prin organizarea de seminarii, work-shop-uri, expozitii, actiuni de enrichment pentru animale si amenajari de spatii speciale pentru urmarirea pasarilor *), realizare panotaj in zona ariilor protejate si a rezervatiilor naturale din judet **) .

*)  In vederea realizarii actiunilor din cadrul ZOO Bucov-persoana de contact- biolog Dana Canari

**)  In vederea realizarii actiunilor de panotaj din zonele de rezervatii naturale, se va consulta anexa 2 (persoana de contact din cadrul APM Prahova-dna Cornelia Popa).

In vederea personalizarii activitatii fiecarei scoli, va propunem realizarea unei mascote, care sa ilustreze deviza proiectului GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!

Cu ocazia organizarii seminarului din cadrul proiectului, se va alege, de catre fiecare scoala, una dintre tematicile prezentate mai jos, conform calendarului ecologic:

-29 decembrie-Ziua Diversitatii Biologice

-2 februarie-Ziua Mondiala a Zonelor Umede (Conventia Ramsar)

-15 martie-15 aprilie- Luna Padurilor

-22 martie-Ziua  Mondiala a Apei

-1 aprilie-Ziua Pasarilor

-22 aprilie-Ziua Pamantului

Vom aprecia originalitatea, gradul de implicare, impactul asupra comunitatii si impactul pozitiv creat asupra mediului inconjurator.Incurajam atitudinea civică activă prin implicarea personală a elevilor si profesorilor în protejarea mediului inconjurator.

Mentionam ca, prin Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, scolilor le revine obligatia de a colecta selectiv deseurile, aceasta actiune nemaifiind cuantificata in cadrul proiectului, ca in precedentele editii.

Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al sistemului ecologic, din care facem şi noi parte, este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.

În acest context, educarea tinerei generaţii, în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare, a devenit tot mai necesară astăzi, când se înregistrează o influenţă crescută a omului asupra naturii.

Mizam, la aceasta editie, pe capacitatea elevilor de a transmite  spiritul lor de egologisti  catre comunitatea locala si catre membrii familiilor lor.

Logo-ul proiectului:”GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!”

Sigla proiectuluiilustreaza grafic deviza proiectului si a fost conceputa special pentru acest proiect de catre studentul Costin Gheorghe de la Facultatea de Arhitectura, din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti.

Obiectivele proiectului:

- conştientizarea publică a problemelor de mediu din fiecare comunitate locala;

-cunoaşterea habitatelor naturale, protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate din judetul Prahova, identificarea ariilor cu probleme de mediu, salubrizarea si igienizarea acestora;

-atitudinea- dezvoltarea spiritului de voluntar la elevi, in domeniul protectiei mediului, sensibilizarea comunităţilor locale, stimularea tinerilor pentru a manifesta interes si curiozitate pentru cunostintele din domeniul ecologiei, dar si pentru a le populariza catre familie, prieteni si comunitatea locala;

-participarea efectiva- dezvoltarea suprafetelor verzi din cadrul comunitatii locale, prin plantarea de pomi, arbusti, plante ornamentale si flori,  intretinerea suprafetelor verzi; actiuni de enrichment pentru animalele de la ZOO Bucov, amenajari speciale pentru urmarirea pasarilor; actiuni de panotaj, informare si indrumare in zonele ariilor protejate din judet (cf. informatiilor din Anexa 2).

-diseminarea cunostintelor- organizarea de seminarii, work-shop-uri, expozitii, in vederea prezentarii informatiilor referitoare la protectia  mediului.

Instituţii implicate în proiect:

   ?  Agenţia pentru Protectia Mediului Prahova – coordonator al concursului la nivel judetean;

?    Unităţile şcolare din judet si Inspectoratul Scoalar Judetean Prahova;

?   Consiliul Judetean Prahova, Prefectura Prahova, Primăriile şi Consiliile Locale ale localitatilor implicate, Administratia Parcului Memorial „Ctin Stere” Bucov-Gradina ZOO;

 ?   Alte instituţii cu care se poate colabora: SGA Prahova, Poliţia, Cluburile Ecologice,  mass-media, ONG de mediu, agenţi economici

?   Agenţi economici autorizaţi în domeniul colectării deşeurilor reciclabile

 

¦ Aria de desfăşurare:

Judetul Prahova

¦ Perioada  de desfăşurare:

 anul şcolar 2010 -2011

¦ Etapeîn implementarea şi desfăşurarea proiectului

     -  lansarea proiectului:  11 octombrie 2010

           -  faza I-inscrierea scolilor la proiectul propus: 18 octombrie-1 noiembrie 2010;

           -  faza II-desfasurarea proiectului: 10 noiembrie 2010- 25 aprilie 2011;

           - faza III –finalizarea proiectului, centralizarea si evaluarea actiunilor scolilor participante, premierea castigatorilor si evaluarea finala a proiectului- 30 aprilie 2011.

Festivitatea de premiere a participantilor se va desfasura in cursul lunii mai 2011.

         La nivelul fiecărei unităţi şcolare se va forma un grup de iniţiativă, alcătuit din cel puţin 3 elevi şi un profesor, cu rolul de a iniţia şi coordona acţiunile ecologice şi totodată de a promova campanii de informare pentru întreaga şcoală  şi comunitate despre preocupările din domeniul protecţiei mediului.

Actiunile vor fi anuntate din timp catre APM Prahova pentru a facilita prezenta reprezentantilor APM Prahova, a altor oficialitati locale, a reprezentantilor mass-media, precum si a sponsorilor.

Fiecare scoala participanta îşi va prezenta rezultatele, dupa fiecare actiune intreprinsa (la maxim zece zile de la desfasurarea acesteia), prin intermediul grupului de iniţiativă şi a profesorului coordonator, conform borderourilor atasate.

De asemenea, se vor puncta si actiunile de monitorizare, ulterioare desfasurarii activitatii, in sensul urmaririi  evolutiei materialului sadit, mentinerii curateniei in aria naturala aleasa pentru ecologizare; in vederea monitorizarii impactului activitatii de seminar, panotaj in ariile protejate, work-shop sau expozitie, se pot face sondaje prin chestionarea participantilor sau a persoanelor din comunitatea locala, se poate urmari starea panourilor de afisaj.

         Consideram oportun ca pentru acest an scolar sa implicam in proiect elevii claselor V-XII.

Motivatia concursului: diplome, cupe, diverse premii

Este obligatorie intocmirea unui „jurnal de bord”, in care scolile vor prezenta pe larg actiunile efectuate (de plantare, de ecologizare, seminarul sau expozitiile), exemplificate cu fotografii (jurnalul va fi prezentat obligatoriu pe suport de hartie si, eventual, si pe suport electronic).

In vederea cuantificarii rezultatelor actiunilor propuse de catre scoli si a ierarhizarii acestora la final, s-au stabilit  urmatoarele punctaje:

-pentru fiecare din cele trei actiuni , realizate de fiecare scoala, sub egida proiectului, se vor acorda  50 puncte;

-jurnalele vor fi apreciate pentru continut, dar si pentru forma, impresie artistica, prezentare 0-20 puncte; jurnalele vor cuprinde : foaia de garda, fisele activitatilor (conform modelelor anexate), prezentarea actiunilor si a dovezilor necesare, in vederea unei aprecieri obiective a activitatii.

-mascotele vor fi apreciate in functie de mesajul transmis, materialele utilizate (deseuri reciclabile) si impresia artistica- 0-15 puncte;

 

1)-pentru actiunea de plantare:

-10 puncte pentru fiecare pom plantat;

-10 puncte/ 10 arbusti (10 fire flori);

-intre 0-30 puncte pentru implicarea adultilor in actiune (membrii ai familiilor elevilor, profesorilor si persoane din comunitatea locala)-este obligatorie anexarea dovezii de participare-tabel cu numele si prenumele participantilor, semnaturile acestora, poze sau  filme);

-intre 0-30 puncte – gradul de mediatizare a actiunii (in functie de numarul de articole aparute in ziar, aparitii TV sau radio);

-intre 0-20 puncte- materiale informative diseminate in comunitate pentru actiunea organizata –se vor anexa materialele, precum si alte dovezi care sa ateste ca diseminarea s-a facut in afara scolii;

--intre 0-20 puncte -monitorizarea actiunii (se vor atasa poze sau alte materiale doveditoare).

 

2)-pentru actiunea de ecologizare intr-o zona naturala

-intre 0-30 puncte pentru implicarea adultilor in actiune (membrii ai familiilor elevilor, profesorilor si persoane din comunitatea locala)-este obligatorie anexarea dovezii de participare-tabel cu numele si prenumele participantilor, semnaturile acestora, poze sau  filme);

-intre 0-30 puncte – gradul de mediatizare a actiunii (in functie de numarul de articole aparute in ziar, aparitii TV sau radio);

--intre 0-20 puncte -monitorizarea actiunii (se vor atasa poze sau alte materiale doveditoare);

--intre 0-20 puncte - materiale informative diseminate in comunitate pentru actiunea organizata –se vor anexa materialele, precum si alte dovezi care sa ateste ca diseminarea s-a facut in afara scolii.

3)-pentru organizarea seminarului(sesiune de comunicari, work-shop, expozitii)

-intre 0-30 puncte- gradul de antrenare, implicare si participare a persoanelor din afara scolii (din alte institutii de invatamant, inclusiv cele inscrise in proiectul „Gandeste verde, gandeste curat!”, din administratia publica, din colectivitatea locala);

-intre 0-30 puncte – gradul de mediatizare a actiunii (in functie de numarul de articole aparute in ziar, aparitii TV sau radio);

-intre 0-30 puncte- materialele, lucrarile, exponatele (dupa caz) prezentate in cadrul actiunii –se vor anexa materialele, precum si alte dovezi care sa reflecte activitatea (poze, filme);

-intre 0-20 puncte -monitorizarea actiunii (se vor atasa poze sau alte materiale doveditoare).

 

La validarea fiecarei actiuni, scoala  va invita din timp (cu cel putin zece zile inainte de data activitatii) un reprezentant al APM Prahova si al Primariei pe raza careia se desfasoara activitatea, precum si reprezentanti mass-media. Mediatizarea actiunilor va fi  facuta de scoala.

Este obligatorie utilizarea logo-ului si siglei proiectului la fiecare actiune desfasurata sub egida acestui proiect.

Nu se vor lua in considerare actiunile care nu respecta conditiile de mai sus.

APM Prahova, singura sau impreuna cu partenerii si sponsorii, poate desfasura actiuni de verificare, prin sondaj, in vederea constatarii gradului de cunoastere a obiectivelor proiectului, a gradului de implicare a elevilor si a comunitatii locale in actiunile desfasurate sub egida proiectului, precum si a mediatizarii acestora.

Anexa 1-Fisa de inscriere

Anexa 2

ARINISUL DE LA SINAIA

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: REZERVATIE NATURALA DECLARATA CONFORM LEGII 5 / 2000

SUPRAFATA: 1,037 HA

LOCALIZARE:ORASUL SINAIA,CARTIERUL CUMPATU (altitudine 830-900 m)

ECOREGIUNEA: CARPATII MERIDIONALI

TIPURI DE HABITATE: PADURE, TUFARISURI, ARBUSTI, FORMATIUNI IERBOASE

VEGETATIA: ARINUL ALB (ALNUS INCANA, SPECIE DOMINANTA), FAG (FAGUS SYLVATICA), CARPEN (CARPINUS BETULUS), ZADA (LARIX DECIDUA), PALTIN (ACER PSEUDOPLATANUS), PADUCEL (CRATAEGUS MONOGYNA), MACES (ROSA CANINA), CALIN (VIBURNUM OPULUS), SOC (SAMBUCUS NIGRA), FLOAREA PASTELUI (ANEMONE NEMOROSA)

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: CRINUL DE PADURE (LILIUM MARTAGON), PICIORUL COCOSULUI (RANUNCULUS CARPATICUS), LAPTELE CAINELUI (EUPHORBIA CARNIOLICA), ROGOZUL (CAREX DIGITATA)

FAUNA: SOARECELE GULERAT (APODEMUS FLAVICOLLIS), CHITCANUL DE OGOR (SOREX ARANEUS TETRAGONURUS), SOARECELE DE PADURE (APODEMUS SYLVATICUS), VEVERITA ROSIE (SCIURUS VULGARIS)

CARACTERISTICI: Rezervatia de arin reprezinta una dintre cele mai mici rezervatii forestiere din Carpatii de Curbura, ocupand o suprafata de numai 1,037 ha la baza versantului vestic al culmei Tufa. Sectiunea interioara se afla in exteriorul luncii Prahovei, fiind strabatuta de la nord la sud de paraul Caseria, iar sectiunea exterioara se intinde cu 10-15 m mai sus pe versant. Arinisul a fost declarat “monument al naturii” inca din 1940, printr-o decizie a Consiliului de Ministri, terenul fiind in proprietatea Universitatii Bucuresti din anul 1922 cand a fost infiintata aici prima statiune de cercetari biologice din Romania. In prezent a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului, pe numele Universitatii Bucuresti .

 

PADUREA PLOPENI

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT CONFORM ORDINULUI 1964/2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE

SUPRAFATA:  88,8 HA

LOCALIZARE: ORASULBAICOI (230 – 400 m altitudine)

ECOREGIUNEA: CAMPIA ROMANA (LIMITA DE NORD)

TIPURI DE HABITATE: PADURE DACICA DE STEJAR PEDUNCULAT CU MOLINIA CAERULEA (IARBA ALBASTRA)

VEGETATIA: STEJAR PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR), CARPEN (CARPINUS BETULUS), PIN (PINUS SYLVESTRIS), MOLID (PICEA ABIES), plante caracteristice zonelor montane (ACONITUM PANICULATUM, CALAMAGROSTIS ARUNDINACAEA, EPILOBIUM MONTANUM, GERANIUM PALUSTRE, OXALIS ACETOSELLA, PIMPINELLA MAJOR, SPERGULA ARVENSIS, SUCCISA PRATENSIS)

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: PEUCEDANUM ROCHELIANUM, plante sudice (CORONILLA ELEGANS, GALLIUM TENUISSIMUM, HYPERICUM MONTANUM)

CARACTERISTICI: Este o padure de stejar in care vegeteaza o serie de plante sudice, dintre care unele foarte rare sau chiar unice in zona Munteniei. Zona este foarte importanta pentru existenta endemismului vegetal Peucedanum rochelianum care a fost semnalat in putine locuri, in Banat si in nordul Olteniei, arealul fiind in extindere spre est. Este de remarcat existenta asociatiei vegetale Peucedano (rocheliani)-Molinietum caeruleae, endemica in Romania, descrisa din Banat si Tara Hategului. Acest sit a fost selectat sa faca parte din reteaua ecologica europeana NATURA 2000 datorita prezentei plantei Molinia caerulea in padurea de stejar, asociatia fiind periclitata la nivel european si avand deci valoare conservativa mare.

PADUREA GLODEASA

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT CONFORM ORDINULUI 1964/2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE

SUPRAFATA: 534,9 HA

LOCALIZARE: COM.VALEA DOFTANEI (altitudine 650-890 m)

ECOREGIUNEA: CARPATII DE CURBURA

TIPURI DE HABITATE: PADURE DE FAG DE TIP LUZULO-FAGETUM, TUFARISURI ALPINE SI BOREALE, PAJISTI ALPINE SI SUBALPINE, VEGETATIE PE STANCI CALCAROASE, IAZURI SI LACURI

VEGETATIA: FAG (FAGUS SYLVATICA), BRAD (ABIES ALBA), ALUN (CORYLUS AVELLANA), SOCUL NEGRU SI ROSU (SAMBUCUS NIGRA SI RACEMOSA), BREBENELUL (CORYDALIS SOLIDA), FLOAREA PASTELUI (ANEMONE NEMOROSA), VINARITA (ASPERULA ODORATA), BRUSTURE NEGRU (SYMPHYTUM CORDATUM), BREIUL (MERCURIALIS PERENIS), MALAIUL CUCULUI (MYCELIS MURALIS)

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: HERMINIUM MONORCHIS, GOODYERA REPENS, EPIPOGIUM APHYLLUM, MONOTROPA HYPOPITYS, EUPHRASIA MICRANTHA, CORALLORHIZA TRIFIDA

FAUNA: URS (URSUS ARCTOS), LUP (CANIS LUPUS), RASUL (LYNX LYNX), IERUNCA (TETRASTES BONASIA), BUFNITA (BUBO BUBO), CINTEZA (FRINGILLA COELEBS), GAITA (GARRULUS GLANDARIUS), CIOCANITORI (PICOIDES TRIDACTYLUS SI DENDROCOPOS LEUCOTOS)

CARACTERISTICI: Glodeasa este o padure seculara virgina de fag si de brad, cu varste intre 200-300 ani si inaltimi de 40-45 m. Deoarece in zona nu se efectueaza exploatare forestiera, padurea pastreaza marturii ale evolutiei invelisului forestier al muntilor nostri. Este una dintre putinele paduri virgine ramase in tara, constituind o raritate pe plan european. Suprafata propusa pentru ocrotire prezinta o remarcabila varietate peisagistica: paduri, stanci, roci la zi, pajisti, chei, ape dulci. Calitatea sitului este data de prezenta numeroaselor specii de plante rare, aflate pe Lista Rosie nationala.

MUNTII BUCEGI

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: PARC NATURAL DECLARAT CONFORM LEGII 5 / 2000 SI SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT CONFORM ORDINULUI 1964/2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE

SUPRAFATA PARCULUI NATURAL: 32663 HA (JUD.PRAHOVA, DAMBOVITA SI BRASOV) DIN CARE 8322 HA IN JUD.PRAHOVA

SUPRAFATA SITULUI NATURA 2000 : 39000 HA+

LOCALIZARE: ORASELESINAIA SI BUSTENI PENTRU PARC ;  ORASELECOMARNIC, SINAIA,  BUSTENI SI AZUGA PENTRU SIT IN JUD.PRAHOVA (altitudine maxima in Vf.Omu – 2505 m)

ECOREGIUNEA: CARPATII MERIDIONALI

TIPURI DE HABITATE: PADURI DE FOIOASE SI DE CONIFERE, TUFARISURI ALPINE SI BOREALE, PAJISTI ALPINE SI SUBALPINE, VEGETATIE PE STANCI, IAZURI SI LACURI, GROHOTISURI, VEGETATIE IERBACEE PE MALUL RAURILOR, FANETE MONTANE, TUFARISURI DE JNEAPAN SI RHODODENDRON

VEGETATIA: 3037 SPECII DIN CARE 1183 SPECII DE PLANTE SUPERIOARE;

FAG (FAGUS SYLVATICA), BRAD (ABIES ALBA), LARICE (LARIX DECIDUA), JNEAPAN (PINUS MUGO), TISA (TAXUS BACCATA), ZAMBRU (PINUS CEMBRA), IEDERA ALBA (DAPHNE BLAGAYANA), LEMN CAINESC(LIGUSTRUM VULGARE), SMARDAR (RHODODENDRON KOTSCHI), AFIN (VACCINIUM MYRTILLUS)

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: FLOAREA DE COLT (LEONTOPODIUM ALPINUM), IEDERA ALBA (DAPHNE BLAGAYANA), SANGELE VOINICULUI (NIGRITELLA NIGRA), BULBUCI (TROLLIUS EUROPAEUS), ANGELICA (ANGELICA ARCHANGELICA), GHINTURA GALBENA (GENTIANA LUTEA), TISA (TAXUS BACCATA), IRIS DACICA (STANJENELUL DE MUNTE)

FAUNA: URS (URSUS ARCTOS), LUP (CANIS LUPUS), RASUL (LYNX LYNX), CAPRA NEAGRA (RUPICAPRA RUPICAPRA), PARSUL MARE (GLIS GLIS), COCOSUL DE MUNTE (TETRAO UROGALLUS), CORBUL (CORVUS CORAX), 108 SPECII SI VARIETATI DE MOLUSTE SI GASTEROPODE

CARACTERISTICI: In cadrul Parcului Natural Bucegi se remarca cele trei rezervatii prahovene: Abruptul Prahovean, Muntii Coltii lui Barbes si Locul fosilifer Plaiul Hotilor. Versantul prahovean este stancos si abrupt, prezinta pereti goi de stanca, brazdati de hornuri adanci, cu brane inierbate si o suita de vai ale cursurilor de apa afluente pe dreapta ale raului Prahova. Parcul a fost declarat in ideea protejarii formatiunilor vegetale, a florei si faunei deosebit de bogate, a formatiunilor geologice si geomorfologice, asigurandu-se totodata continuitatea functiunii turistice si a activitatilor traditionale desfasurate de catre comunitatile locale. Situl Natura 2000 a fost declarat in special pentru protejarea habitatelor de padure si a populatiilor de carnivore protejate.

LACUL BALBAITOAREA

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT CONFORM ORDINULUI 1964 / 2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE

SUPRAFATA: 2,6 HA

LOCALIZARE: COM. BATRANI (altitudine 875 m)

ECOREGIUNEA: CARPATII DE CURBURA

TIPURI DE HABITATE: TURBARIE SUD-EST CARPATICA MEZO-OLIGOTROFA ACIDA CU ERIOPHORUM VAGINATUM SISPHAGNUM RECURVUM, PAJISTI DACICE DE MOLINIA CAERULEA PE SOL TURBOS

VEGETATIA: SPECII DE MUSCHI SPHAGNUM, ARIN NEGRU (ALNUS GLUTINOSA), SPECII ACVATICE CA SALVINIA NATANS, SCIRPUS LACUSTRIS, POTAMOGETON PECTINATUS, TYPHA ANGUSTIPHOLIA, SPECII DE CAREX

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: RELICTE GLACIARE CA SCHEUCHZERIA PALUSTRIS, DROSERA ROTUNDIFOLIA, CAREX DIANDRA

FAUNA: URS (URSUS ARCTOS), TRITON CU CREASTA (TRITURUS CRISTATUS), SARPE DE APA (NATRIX TESSELLATA), SOPARLA DE MUNTE (LACERTA VIVIPARA), BUHAI DE BALTA CU BURTA GALBENA (BOMBINA VARIEGATA)

CARACTERISTICI: Este o mlastina de turba inalta tipica, avand localizarea cea mai sudica din Europa. A fost studiata sistematic incepand din anul 1972 de catre prof.dr.Constantin Parvu, fiind prima turbarie de la noi din tara asupra careia au fost facute studii de evaluare a productiei primare a macrofitelor. Adancimea maxima in stratul de turba este de 14,2 m iar ochiul de apa are o adancime de 12 m la o suprafata totala de 13850 m. La momentul descoperirii au fost pusi in evidenta 25 de taxoni noi pentru flora si fauna Romaniei. Au fost evidentiate 8 specii de plante aflate pe Lista Rosie, dintre care o planta carnivora, Drosera rotundifolia.

STANCA TOHANI

 

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT IN CONFORMITATE CU ORDINUL 1964/2007 SI OUG 57/2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE (DIRECTIVA HABITATE) PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE

SUPRAFATA: 50,2 HA

LOCALIZARE: COM. GURA VADULUI (altitudine maxima 426 m)

ECOREGIUNEA: SUBCARPATII DE CURBURA

TIPURI DE HABITATE: STANCI CALCAROASE CU VEGETATIE CHASMOFITICA, TUFARISURI, PAJISTE

VEGETATIA: 330 SPECII CU IMPORTANTA FITOGEOGRAFICA – AJUGA LAXMANII, ASYNEUMA CANESCENS, CENTAUREA ORIENTALIS, INULA ENSIFOLIA, TARAXACUM SEROTINUM, DASYPYRUM VILLOSUM, KOELERIA CSATOI, ALTHAEA CANNABINA, SCORZONERA AUSTRIACA, LINUM TENUIFOLIUM

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: ALLIUM FLAVESCENS, ALLIUM MOSCATUM, ARABIS RECTA, LATHYRUS PALLESCENS, PARONYCHIA CEPHALOTES, TRINIA MULTICAULIS, VALERIANELLA CORONATA (cresc numai aici in Muntenia).

FAUNA: gasteropode, numeroase specii de pasari ocrotite prin conventiile internationale 

CARACTERISTICI: Dealurile Tohani  se gasesc la nord de orasul Mizil, fiind asezate la granita dintre Campia Romana si Subcarpati. Zona prezinta calcare sarmatice care ies la zi in multe locuri si un microclimat ce a favorizat instalarea a numeroase specii vegetale endemice si rare. Tot aici exista o cariera de calcar in care au fost identificate specii fosile neogene. Elementele vegetale fitogeografice estice si sudice se intalnesc alaturi de cele central europene, alcatuind grupari unice in tara. Zona a fost studiata din punct de vedere botanic inca din anul 1898, de catre D.Grecescu, datele fiind cuprinse si in Flora Romaniei.

MUNTII CIUCAS

 

TIP ARIE NATURALA PROTEJATA: SIT DE IMPORTANTA COMUNITARA NATURA 2000 DECLARAT CONFORM ORDINULUI 1964/2007 CE TRANSPUNE DIRECTIVA EUROPENA 92/43/CEE PRIVIND CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI SI FLOREI SALBATICE; include rezervatia “Tigaile Mari” (3 ha) declarata prin Legea 5/2000

SUPRAFATA:  22000 HA DIN CARE CCA 9400 HA IN JUD.PRAHOVA

LOCALIZARE: JUD.PRAHOVA SI BRASOV; COM. MANECIU SI CERASU IN PRAHOVA (altitudine maxima 1957 m  in Vf.Ciucas)

ECOREGIUNEA: CARPATII DE CURBURA

TIPURI DE HABITATE: PADURI DE FOIOASE SI DE CONIFERE, TUFARISURI ALPINE SI BOREALE, PAJISTI ALPINE SI SUBALPINE, VEGETATIE PE STANCI, IAZURI SI LACURI, GROHOTISURI, VEGETATIE IERBACEE PE MALUL RAURILOR, FANETE MONTANE, TUFARISURI DE JNEAPAN SI RHODODENDRON

VEGETATIA: 991 SPECII DIN CARE 373 VEGETEAZA IN PADURE; QUERCUS PETREA, ALNUS GLUTINOSA, ABIES ALBA, PICEA ABIES, PINUS MUGO, TAXUS BACCATA, PINUS SYLVESTRIS, LARIX DECIDUA, RHODODENDRON KOTSCHYI, JUNIPERUS COMMUNIS

SPECII RARE SI FOARTE RARE DE FLORA: 52 SPECII AFLATE PE LISTA ROSIE; CERASTIUM TRANSSILVANICUM, CAMPANULA CARPATICA, CYPRIPEDIUM CALCEOLUS, DIANTHUS SPICULIFOLIUS, HERACLEUM CARPATICUM, KOELERIA MACRANTHA, LEONTOPODIUM ALPINUM

FAUNA: 18 SPECII ENDEMICE DE GASTEROPODE, 22 SPECII RARE SAU ENDEMICE DE INSECTE, LUP, URS, RAS, PISICA SALBATICA, LILIECI, ULIU PASARAR, FASA DE MUNTE, CUCUVEA, CODROS DE MUNTE, PITIGOI, FLUTURAS DE STANCA, CINTEZA, COCOS DE MUNTE

CARACTERISTICI: Existenţa în această zonă a fragmentelor de păduri virgine reprezintă cea mai bogată şi mai completă sursă de informaţii privind funcţionarea ecosistemelor forestiere, constituind un patrimoniu mondial pentru lumea ştiinţifică. Este remarcabil faptul că în Masivul Ciucaş, ca şi în alte câteva zone montane ale Carpaţilor româneşti, mai există încă populaţii destul de mari de urs, lup şi râs, în timp ce în restul Europei au fost decimate încă de acum 100-150 de ani. Dintre nevertebrate, genul Alopia reprezintă un endemism carpatic ce formează populaţii abundente în Ciucaş. A fost identificat un număr relativ mare de habitate naturale ce necesită declararea ariilor speciale de conservare, dintre care cel puţin 5 sunt prioritare.

ACTIUNI RECOMANDATE  IN ARIILE NATURALE PROTEJATE

- actiuni de ecologizare, eventual combinate cu actiuni de cunoastere a ariei protejate;

- actiuni de constientizare si informare desfasurate in localitatile din vecinatatea ariilor protejate ( ex. prin schimb de informatii cu alti elevi din zona, prin chestionare distribuite pe strada, prin intalniri cu autoritatile locale sau alti factori interesati);

- montarea de panouri informative (ex. cu nume sit, statut declarat, actul normativ de declarare) in puncte-cheie de pe limita, pe drumuri accesibile din interior (ex. cu nume habitat/specie, regim de protectie), in punctele in care sunt identificate elementele ce trebuie protejate;

- montarea de panouri de atentionare (interdictii si reguli de vizitare sau tranzitare, prevenirea incendiilor, colectarea deseurilor) in special pe caile de acces sau pe langa ape;

NOTA: In cazul tuturor actiunilor ce vizeaza instalarea de panouri se recomanda sa se ia legatura cu reprezentantii APM Prahova-Compartimentul Arii Protejate (dna Cornelia Popa), si sa se solicite, in prealabil, acceptul administratorului ariei, al autoritatii administratiei publice locale sau al autoritatii silvice (ocoale silvice) in cazul padurilor.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.