FF IMPORTANT!

 

In atentia beneficiarilor Programului Casa Verde pentru persoane fizice Sesiunea 2011

LISTA PUBLICATA PE SITE-UL AFM

      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova este institutia de specialitate la nivelul judetului Prahova, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu competente in implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului.

      Agentia pentru Protectia Mediului Prahova (APM PH) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ale OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 precum si a altor acte normative aplicabile. Este institutie publica cu personalitate juridica, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat. 

5 IUNIE - ZIUA MONDIALA A MEDIULUI

Misiune

APM PH este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei din judetul Prahova un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei.

APM PH isi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

  • planificarea strategica de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel local.

NOU!!!!      Contact: office@apmph.anpm.ro


Noua modalitate de solicitare acte de reglementare de la APM Prahova

MANAGEMENTUL DURABIL SI PARTICIPATIV AL SITULUI NATURA 2000 "STANCA TOHANI" - PROIECT POS MEDIU - AXA 4

NOTIFICARE - MODEL conform Ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat ...

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU IN CAZUL ACTIVITATILOR CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUIX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.